RUAN WEN DING 2010

五十四个越南民族名字

Go down

五十四个越南民族名字

Post by Admin on Tue 08 Jun 2010, 21:21

Tên tiếng
Trung của 54 Dân tộc việt nam

Tên tiếng Hoa Tên tiếng ViệtPhiên âmGhi chú
埃地族ÊĐêāidì zú南岛语系马来-波利尼西亚语族
艾族Ngáiài zú汉藏语系汉语族
巴拿族BaNabāná zú南亚语系孟-高棉语族
巴天族PàThẻnbātiān zú苗瑶语族
布标族Pupéobùbiāo zú壮侗语系仡央语族
布娄族Brâubùlóu zú南亚语系孟-高棉语族
布鲁-云乔族Bru-VânKiềubùlǔ-yúnqiáo zú
亚语系孟-高棉语族
布依族BốYbùyī zú
侗语系侗台语族
达渥族Tà-Ôidáwo zú
亚语系孟-高棉语族
岱依族Tàydàiyī zú
侗语系侗台语族
俄都族Ơ-đuédū zú
亚语系孟-高棉语族
夫拉族PhùLáfūlā
汉藏语系藏缅语族
高棉族Khmergāomián
南亚语系孟-高棉语族
戈族Co
南亚语系孟-高棉语族
戈都族Cơ-tugēdū
南亚语系孟-高棉语族
格贺族Cơ-hogéhè
南亚语系孟-高棉语族
仡佬族Cờlaoyìlǎo
壮侗语系仡央语族
贡族Cốnggòng
汉藏语系藏缅语族
哈尼族HàNhìhāní
汉藏语系藏缅语族
赫蒙族(苗族)H'Mônghèméng
zú(miáo zú)
苗瑶语族
赫耶族Hrêhèyé
南亚语系孟-高棉语族
华族Hoahuá
汉藏语系汉语族
嘉莱族Gia-raijiālái
南岛语系马来-波利尼西亚语族
抗族Khángkàng
南亚语系孟-高棉语族
克木族Khơ-múkèmù
南亚语系孟-高棉语族
拉格莱族Ra-glailāgélái
南岛语系马来-波利尼西亚语族
拉哈族Lahalāhā
壮侗语系仡央语族
拉祜族LaHủlāhù
汉藏语系藏缅语族
拉基族La-chílājī
壮侗语系仡央语族
勒曼族Rơ-mămlèmàn
南亚语系孟-高棉语族
佬族Làolǎo
壮侗语系侗台语族
卢族(傣仂)Lự
zú(dǎilè)
壮侗语系侗台语族
倮倮族(彝族)LôLôluǒluǒ
zú(yí zú)
汉藏语系藏缅语族
麻族Mạ
南亚语系孟-高棉语族
芒族Mườngmáng
南亚语系孟-高棉语族
莽族Mảngmǎng
南亚语系孟-高棉语族
墨侬族M'Nôngmonóng
南亚语系孟-高棉语族
侬族Nùngnóng
壮侗语系侗台语族
热依族Giáyrèyī
壮侗语系侗台语族
山由族Sándìushānyóu
汉藏语系汉语族
山泽族SánChayshānzé
壮侗语系侗台语族
色当族Xơ-đăngsèdāng
南亚语系孟-高棉语族
斯丁族Xtiêngsīdīng
南亚语系孟-高棉语族
泰族Tháitài
壮侗语系侗台语族
土族(与中国的土族无关)Thổ
zú(yǔzhōngguódetǔ zúwúguān)
南亚语系孟-高棉语族
西拉族SiLaxīlā zú汉藏语系藏缅语族
欣门族Xinh-munxīnmén zú南亚语系孟-高
棉语族
瑶族Daoyáo zú
瑶语族
叶坚族Giẻ-triêngxiéjiān
南亚语系孟-高棉语族
越族(京族)Việt(Kinh)yuè
zú(jīng zú)
南亚语系孟-高棉语族
占族Chămzhān
南岛语系马来-波利尼西亚语族
遮罗族Chơ-rozhēluō
南亚语系孟-高棉语族
哲族Chứtzhé
南亚语系孟-高棉语族
朱鲁族Chu-ruzhūlǔ
南岛语系马来-波利尼西亚语族

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 2010-06-08

View user profile http://khanhdinh.footfan.org

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum